لینکهای مفید کمينه

  
 آمار کاربران کمينه
عضويت عضويت:
آخرين كاربر جديد آخرين ها: IPCMargie99
روز جديد امروز جديد: 0
ديروز جديد ديروز جديد: 0
تعداد كاربر سرتاسر: 725

اعضاي فعال كاربران فعال:
ديدار كنندگان ديدار كنندگان: 2
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 2

درحال حاضر فعال در حال حاضر فعال:

  
 اوقات شرعی کمينه

 


  
 مهریه کمينه

کیفیت اداء مهریه در فقه و حقوق اسلامی

ازدواج در شرع مقدس اسلام دو دسته حق و تکلیف را به دنبال دارد:الف/حقوق وتکالیف غیر مالی ب/حقوق وتکالیف مالی 

از جمله حقوق مالی حق مهریه زن است که مرد مکلف وموظف به پرداخت ان است.این پژوهش با موضوع"بررسی کیفیت ادائ مهریه از دیدگاه فقه واصول اسلامی"تدوین شده است.تحقیق از نوع بنیادی و عقلی ودینی است وبه اعتبار ماهیت وروش تحقیق تاریخی وتحلیلی است که به صورت کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی انجام شده است.از منابع اسلامی و ایات و روایات وتفاسیر ومنابع فقهی وقوانین حقوقی ایران بهره گرفته شده است در این تحقیق به معرفی و بیهن جایگاه مهر واثار و کارکردهای ان در در اجتماع و نظرات متفکران اسلامی در این باره پرداخته شده است.

از جمله اینکه مهریه از جمله حقوق مالی مربوط بهزن است و با اینکه از ابداعات اسلام نیست و در سایر ادیان نیز وجود داشته لذا اسلام نگاه و توجه خاصی نسبت به ان مبذول داشته و ان را روش وامر مهمی برای حفظ شان زن

و اداره زندگیش در مواقع ضروری مقرر کرده است.از دیگر  موارد مطرح شده دراین تحقیق بیان حد ومیزانمهریه است.اسلام برای مهر حد معین وسقفی تغیین نکرده است بلکه به جهت تسهیل در امر ازدواج وعدم تحمیل مالی به زوج تعیین انرا به عهده طرفین عقد واگذار کرده تا با توجه به قدرت و توان مالی زوج و رضایت طرفین درباره مقدار ان توافق و تراضی نمایندپس از بررسی وتوضیح پیرامون مسائل فقهی حقوقی مهریه به موضوع مهمی درباره این رکن پرداخته شده که بحث نحوه پرداخت مهریه است.به رغم اینکه مهریه

به عنوان سنتی حسنه وارزشمند در میان خانواده مطرح بوده وموجبی برای دلگرمی زنها در اداره کهنون خانواده می باشد متاسفانه رسم غلطی که اخیرا در جامعه شاهد ان هستیم وهیچ عامل بازدارنده ای نتوانسته جلوی شتاب بیش از حدش را بگیرد ارقام نجومی در تعیین مهریه است.در راستای همین موضوع بحث پیرامون نحوه پرداختمهریه به زن مطرح است واینکه به دنبال مرسوم شدن چنین مهریه هایی در سالهای اخیر فید"عند الستطاعت"نیز به همراه قید 

عند المطالبه در عقد نامه های ازدواج درج می شود.این مساله در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تمامی زوایای ان مطرح شده است.

نهایتا نتیجه حاصله از این تحقیق ان است که مهریه حق شرعی وقانونی زن است ونشانه صداقت مرد به زن میباشد.مهریه صرفا حق زن است نه شخص دیگری ودر جریان پرداخت ان تنها زوج مکلف به پرداخت ان است.در واقع ثروت ومکنت پدر زوج و بستگانش هیچ تضمینی برای پرداخت مهریه سنگین از سوی زوج دربر ندارد.چرا که مهریه دینی واجب است که بر عهده زوج می باشد واوست که باید با توجه به شرائط موجود نسبت به تعیین ان اقدام 

نمایدو اوست که موظف استدر تمامی احکام فقهی وحقوقی مهر ونحوه پرداخت ان که در پی تعیین مهریه وتقبل ان در حین عقد ازدواج متحمل می شود اگاهی یابدتا با تعیین عجولانه وکور کورانه وبدون اگاهی نسبت به مهریه سنگین و 

و مخالف با تمکن مالی مناسب خود را با دردسرهای پس از ان درگیر نکند 


 چاپ   
 جستجو در سایت کمينه


  
 تصویر برگزیده کمينه

 

عید پربرکت
 عن الصادق (ع) :
والله لو عرف الناس فضل هذا الیوم بحقیقته لصافحتهم الملائکة فى کل یوم عشر مرات ...
و ما اعطى الله لمن عرفه ما لیحصى بعدد . ( مصباح المتهجد : .738 )
 
امام صادق (ع) فرمود :
به خدا قسم اگر مردم فضیلت واقعى « روز غدیر » را مى  شناختند ، فرشتگان روزى ده  بار با آنان مصافحه مى  کردند و بخشش هاى خدا به  کسى  که  آن روز را شناخته ، قابل  شمارش نیست
.


 


  
 ساعت کمينه

   
ورود به سايت     ثبت نام كاربر